Corona en sIgA (secretoir Immuun globuline Alfa)

sIgA is de eerste afweer in alle slijmvliezen (darm, neus, mond, keel en longen) tegen bacteriën, virussen en pollen. sIgA wordt in de darmwand aangemaakt en is afhankelijk van een 5-tal bacteriën IN de darm. Dit zijn de zogenaamde Bacteroïden, Bifidum- en Lactobacteriën, Enterococcen en Escherichia's, die samen zorgen voor de aanmaak van sIgA.

Als deze in aantal afnemen door bijvoorbeeld gisten, schimmels, parasitaire bacteriën of parasieten, schiet de aanmaak van sIgA tekort. sIgA komt via de darmwand in het bloed en wordt daar aan de witte bloedcellen gekoppeld die op hun beurt geactiveerd worden in hun eerste afweer tegen o.a. virussen.

Vergelijk de witte bloedcellen met soldaten met geweren, pistolen, revolvers, raketwerpers, tanks etc. Zonder munitie (sIgA) kunnen deze soldaten hun taken niet uitvoeren, nl. de 'vijand' aanvallen (antistoffen aanmaken) voordat deze zich dusdanig vermeerderd in je slijmvliezen waardoor je ziek wordt.

Incubatietijd Corona:

Corona heeft een 'incubatie'-tijd van ongeveer 1 week, dat is de belangrijkste week. Als er te weinig sIgA in de witte bloedlichaampjes/soldaten aanwezig is, kunnen deze onvoldoende antistoffen aanmaken en in de 2e week begin je keel- en hoofdpijn te krijgen. 

Dat trekt na die 2e week weer weg en... je denkt dat dan het 'leed' geleden is maar... er zijn onvoldoende anti-stoffen aangemaakt en het virus zakt verder via je keel naar je longen waar het longontsteking, zwaar hoesten, benauwdheid, ademnood en koorts veroorzaakt. Dan is het te laat..... Je lichaam zal hard moeten vechten om te overleven.

Ontlastingsonderzoek en sIgA:

Middels ontlastingsonderzoek wordt de hoeveelheid sIgA gemeten. Deze dient minimaal 510 en optimaal 2040 te zijn (gemiddeld 1200 tot 1300 is al voldoende). Ook wordt het aantal Bacteroïden, Bifidum- en Lactobacteriën, Enterococcen en Escherichia's PLUS eventuele aanwezige parasitaire bacteriestammen, gisten en schimmels gemeten. sIgA is ook belangrijk bij hooikoorts en alle vormen van allergieën. Bij allergieën speelt ook de Omega36index nog een belangrijke rol.

Verschil bij hooikoorts is dat hier ook IgG1 t/m IgG4 (zie de foto met het groene en 4 grijze bolletjes plus rode piek) bij betrokken zijn. Is er onvoldoende sIgA om deze 4 Ig's voldoende te activeren om de hooikoortspol af te breken wordt er IgE aangemaakt waarbij 'mestcellen' de 'pol' gaan bestrijden/opeten, maar hierbij komt ook Histamine vrij wat de 'allergische' reactie teweeg brengt. Wil je meer weten over de verschillen in symptomen tussen hooikoorts en Corona klik dan hier of op de foto voor meer informatie.

Het maakt niet uit wAt er op de slijmvliezen terechtkomt, sIgA activeert witte bloedlichaampjes ('soldaten') in/bij hun strijd tegen 'indringers'. 

Vitamine C en sIgA:

Op de vraag of Vitamine C ook werkt op het verhogen van het sIgA het volgende: Vitamine C verhoogt de activiteit van de witte bloedlichaampjes in hun strijd tegen 'indringers'. De capaciteit oftewel afweerkracht wordt echter bepaald door de hoeveelheid sIgA die deze ter beschikking hebben. Door 'C' te verhogen heb je 'n korte termijn effect, door sIgA te verhogen 'n lange termijn effect.

Voorbeeld ontlastingsonderzoek en sIgA:

Aan de hand van deze uitslag stelt therapeut John Verhiel een differentiaal-diagnose samen en kan specifieke suppletie voorstellen om, indien aanwezig, parasitaire bacteriestammen, gisten en/of schimmels te elimineren en gelijktijdig gerichte maatregelen c.q. aanvulling adviseren van Bacteroïden, Bifidum-en Lactobacteriën, Enterococcen en/of Escherichia's om de productie van sIgA in de darmwand te verhogen. 

De immuniteit van de slijmvliezen stijgt hierdoor enorm waardoor virussen nu en in de toekomst geen kans meer krijgen om het lichaam 'ziek' te maken. 

Dit is de allerhoogste vorm van immuniteits-verhoging omdat dit de DIEPERE OORZAAK is van een falend immuunsysteem van jong en OUD...!

Uitleg van het bovenstaande ontlastingsonderzoek:

'Residente flora' zijn de 'goede' darmbacteriën die samenwerken om sIgA aan te maken in de darmwand. 'Transiënte flora' zijn passerende 'slechte' bacteriën die het immuunsysteem sterk kunnen belasten. 'Gisten' en 'Schimmels' zijn de soorten ziekmakende en immuunsysteem onderdrukkende Candida-soorten en Schimmels. 'sIgA' is de gemeten hoeveelheid Immuun Globuline A.

Hieronder, in het midden 'groen' zijn de gemeten referentiewaarden die dat soort bacterie PER GRAM in de ontlasting dient te zijn. 10^9 betekent bijvoorbeeld de machtsverheffing 10 tot de 9e macht oftewel 1 miljard organismen van die soort per gram. In de darm van de mens bevindt zich permanent ongeveer 2 tot 2,2 kg 'voeding' die verteerd moet worden. Oftewel de aangegeven hoeveelheid bacteriën dient vermenigvuldigd te worden met de factor 2000 tot 2,200. U begrijpt waarom therapeutische begeleiding hierin noodzakelijk is.

Uitleg van de differentiatie:

Boven en onder de gemeten waarden, te vinden onder 'resultaat', van de bacterie in kwestie. Voorbeeld: Enterococcen dienen minimaal 10^6 (1 miljoen) tot optimaal 10^7 (10 miljoen) organismen per gram ontlasting te zijn, in het voorbeeld zijn deze slechts 10^4 (10.000) per gram waardoor de aanmaak van sIgA sterk verminderd wordt. Alles wordt weergegeven in de verkeerslicht-methode: Groenlicht oranjedonker oranje of rood. In het therapievoorstel wordt die desbetreffende bacterie dan ingezet. De hoeveelheid en duur van de behandeling wordt bepaald door uw ervaren therapeut John Verhiel. Let op: Deze informatie wordt niet gegeven voor zelfbehandeling maar dient slechts als voorbeeld uit de vele combinatiemogelijkheden die uit geconstateerde tekorten mogelijk zijn. Therapeutische begeleiding hierin is wederom noodzakelijk.

Vezels uit groenten, fruit, granen en zaden zijn voedingsbodem van de Bacteroïden. 

Bacteroïden hebben 2 taken: Parasitaire bacteriën, Gisten en Schimmels zo veel mogelijk te onderdrukken en: als voedingsbodem dienen voor de Bifidum- en Lactobacteriën. Bifidum bacteriën voeden op hun beurt weer de Enterococcen, en Lactobacteriën voeden de Escherichia's. 

Enterococcen EN Escherichia's SAMEN zijn verantwoordelijk voor het stimuleren van de aanmaak van sIgA IN de darmwand en de viscieuze circel van immuniteit is rond...

Met de ouderen wil ik graag het volgende delen: Er is een wetenschappelijke hypothese (stelling/vermoeden) in       The Lancet (respiratory Medicine), een van de meest toonaangevende wetenschappelijk onderbouwde publicatie platforms, dat: 

Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for CoVID-19 infection?

Door virologen wordt dit bericht uiteraard bekritiseerd en genegeerd vanwege het feit dat er nog 'onvoldoende' 'bewijs/wetenschappelijk' onderzoek is om deze hypothese te accepteren, dit terwijl artsen in China duidelijk aangeven dat er 'n duidelijke aanwijzing is dat van bijv. 19 oudere Corona patiënten het specifiek opviel dat deze allen ACE inhibitors gebruikten voor Diabetes en Hypertensie... Uiteraard KAN men dit nu niet tolereren gezien de miljoenen, vooral ouderen, gebruikers van diabetes medicijnen en bloeddrukverlagende middelen.... 

De grote club van Cardiologen die bloeddrukverlagers (ACE-Inhibitors (versterkers/deze versterken de werking van de ACE2 'docking' (aanleg/anker)-plaatsen die het Coronavirus nodig heeft om de gezonde cel binnen te dringen en ziek te maken) voorschrijven hebben zelfs een post op hun website dat het artikel in The lancet wat te voorbarig zou zijn. Precies wat er gebeurd als iets 'nieuws' wordt ontdekt: Eerst afwijzing en verwerping, dan aanvallen en uiteindelijk acceptatie... maar dan kan het voor velen al te laat zijn... 

Uiteraard kiest onze minister voor het eerste.... 

Tenslotte wordt er wel het zekere voor het onzekere genomen met de volgende uitspraak: 'Toch is het beter om bij koorts Paracetamol te nemen. Niet omdat ibuprofen een corona-infectie verergert, maar simpelweg omdat paracetamol beter werkt tegen koorts...'

Gezien ouderen sowieso al een verminderd immuunsysteem (lees: te laag sIgA) hebben, richt deze pagina zich vooral op de volwassen ouders die EN zichzelf EN HUN ouders niet graag geïnfecteerd willen zien met het Coronavirus.

U kunt nu een Ontlastingsmonster setje aanvragen middels onderstaande formulier. Wilt u liever eerst gebeld worden voor meer duidelijkheid en informatie kunt u dat ook aangeven:

De kosten zijn 2-ledig: Laboratoriumonderzoek € 72,20 + € 10,- handlingkosten (wordt apart door het lab gefactureerd). Differentiatiekosten, therapie- en behandelplan inclusief telefonische uitleg € 75,- (wordt vooraf gefactureerd) Totaal: € 157,20 

Hiervoor ontvangt u een laboratoriumrapport, uitwerking van deze gegevens (differentiatie), beiden zoals boven beschreven, maar nu gericht op UW situatie en risicoprofiel. Tevens ontvangt u een persoonlijk en duidelijk therapieplan om uw sIgA waarden zo snel mogelijk te verhogen. Alles wordt u digitaal toegestuurd waarna in een telefonische afspraak alles helder en begrijpelijk wordt uitgelegd door therapeut John Verhiel, specialist in o.a. immuungerelateerde klachten.


Met gezonde maar vooral Corona vrije groet:

John Verhiel/Centrum Preventieve Geneeskunde

Orthomoleculaire Natuurgeneeskunde

Nog specifieke vragen? Whatsapp naar: 06 86 46 86 60 (sms kan ook)

Naar pagina 1 van Duurzaam Gezond:

Naar Pagina 2 van duurzaam gezond:

 
E-mailen
Bellen
Map
Info