Duurzaam Gezond . info

Duurzaam Gezond . info is een gezondheidsprogramma dat er op gericht is om inzicht te krijgen in uw feitelijke momentele gezondheidstoestand en bestaat uit 3 onderdelen die gelijktijdig uitgevoerd gaan worden. 

Bij (dreigende) verstoring van een of meer gezondheidssystemen kunt u preventief, of, als u al minder gezond bent, curatief, maatregelen nemen om stap voor stap aan uw gezondheid te werken om 'duurzame gezondheid' te verwerven. Het programma omvat alle benodigde testmaterialen zodat alle onderzoeken op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Zodra binnen 2 weken na inzending van de onderzoeken alle laboratorium waarden inclusief uitslag bekend zijn kunt u aan de slag om uw gezondheid duurzaam te verbeteren. Meten is weten...

Dit programma geeft inzicht in de drie belangrijkste gezondheidssystemen met als doel;

1) pH-waarde (de zuurgraad) van uw lichaam optimaliseren

2) Darmdeel om uw immuunsysteem te optimaliseren

3) Vetzuurstofwisseling optimaliseren

Hoe ziekte aan de basis ontstaat (1): Uw eerste stap naar duurzame gezondheid...

1) Door 'n foutief voedingspatroon met te veel zuur-vormend voedsel en te weinig basen-vormend voedsel ontstaan er in het lichaam zurenoverschotten. 

Deze zurenoverschotten kunnen op meerdere manieren uit het lichaam verwijderd worden;

-door extra koolzuur uit te ademen

-via urine

-via de darm ('brandende' diarree)

-via de huid (te zure huid geeft vaak huidproblemen)

-opslag in het lymfesysteem

en tenslotte, als laatste 'noodventiel'

-via de maag

overschotten aan zuren die via de maag extra uitgescheiden worden komen vervolgens in de darm terecht....

Om uw momentele zuurgraad c.q. mate van verzuring te testen wordt er 'n Dagcurve Urine EN Speeksel gemaakt. De gemiddelde dag pH-waarde van urine geeft de mate van buffercapaciteit van zuren in het bloed aan. De gemiddelde dag pH-waarde van speeksel geeft de mate van buffercapaciteit van zuren  van het lymfesysteem aan.

Zodra de pH-waarden bekend zijn stuurt u deze door naar Therapeut John Verhiel. U krijgt dan inzicht in uw mate van verzuring, wat te doen qua voeding en eventueel kan er gebruik gemaakt worden van supplementen om de ontzuring te versnellen.

Hoe ziekte aan de basis ontstaat (2):  Uw tweede stap naar duurzame gezondheid...

2) Overschotten aan zuren die via de maag extra uitgescheiden worden komen vervolgens in de darm terecht. De pH-waarde (zuurgraad) van maagzuur ligt tussen 2,5 en 4,5. De pH-waarde in de dunne darm dient tussen de 5,8 en 6,8 te zijn. Dit fysiologisch proces zorgt er daarom voor dat de darm 'verzuurt'...

Nu bevinden zich verschillende soorten 'goede' bacteriën in de darm die op 'n unieke manier samenwerken om o.a. één specifiek immuunstofje aan te maken welk (s)IgA heet. (secretorisch Immuun Globuline Alfa), waarbij 

Alfa; Anti-Geen, Anti-Ontstekingen, Anti-Allergieën, Anti-Longklachten en Anti-Huidklachten betekent.

Door verzuring van de darm kunnen de goede darmbacteriën niet optimaal functioneren en wordt er onvoldoende sIgA aangemaakt wat weer gevolgen heeft in een verstoorde Vetzuurstofwisseling.

Om de momentele gezondheidstoestand van de darm inzichtelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van 'n Ontlastingsanalyse waarbij niet alleen sIgA wordt gemeten maar ook de hoeveelheid 'goede bacteriën' PLUS de aanwezigheid van slechte bacteriën, gisten of schimmels die in een verzuurd darmmilieu in aantal kunnen gaan overheersen waardoor het aangeboren immuunsysteem steeds zwakker wordt... Dit speelt onder andere een belangrijke rol in het wel of niet ziek worden bij aanvallen van het Coronavirus.... Hoe dit werkt wordt uitgebreid beschreven in het boek.

Hier 'n laboratoriumvoorbeeld van zo'n ontlastingsonderzoek: 

U ontvangt buiten het laboratoriumverslag ook nog 'n speciale A-4 (de zogenaamde 'differentiatie'). Zodra ook de uitslag van uw Omega36Index Test (zie verder) bekend is worden én uw pH-waarden én uw Ontlastingsonderzoek én uw Omega36Index test samen besproken en wordt er 'n voedings- en therapieplan gemaakt om uw gezondheid te optimaliseren.

Hoe ziekte aan de basis ontstaat (3):  Uw derde en laatste stap naar duurzame gezondheid...

3) Bij het verdere ontstaan van ziektes speelt de Vetzuurstofwisseling een zeer belangrijke rol. Vooral van belang hierbij is de verhouding tussen de Omega-6 en de Omega-3 vetzuren. Deze dient optimaal 2 staat tot 1 (2 : 1) te zijn met een minimum van 4 staat tot 1 (4 : 1). Zodra deze verhouding boven de 4: 1 uitkomt ontstaat er een onbalans en ontstaan er op termijn allerlei aandoeningen.

Wat velen niet weten is dat vetten via de darm NIET rechtstreeks in het bloed worden opgenomen maar via de zogenaamde 'CHYL-vaten' rechtstreeks in het lymfesysteem, wat bij verzuring van het lymfesysteem een verhoogde kans op ontstekingen, allergieën, longklachten en huidklachten geeft.

In dit proces zijn aan de Omega-6 kant;

-Linolzuur (LA), 

-Gamma-Linoleenzuur (GLA), 

-Di-homo-Gamma-Linoleenzuur (DGLA) en 

-Arachidonzuur (AA)

en aan de Omega-3 kant;

-Alfa-Linoleenzuur (ALA), 

-Eicosa-Pethaeenzuur (EPA) en 

-DHA (Docosa-Hexaeenzuur) belangrijk

Om inzicht te krijgen in de Vetzuurstofwisseling wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde Omega3IndexTest waarbij in procenten nauwkeurig 22 verschillende soorten vetzuren gemeten worden. Hiervan zijn er 11 (7+4) superbelangrijk om een goede gezondheid in stand te houden. 

U ontvangt buiten het laboratoriumverslag ook nog 'n zeer uitgebreid 6 x A4 rapport waarin in heldere mensentaal uw gezondheidstoestand wordt beschreven. 

Zodra ook deze uitslag binnen is wordt er 'n afpraak met uw Therapeut John Verhiel gemaakt om én uw pH-waarden én uw Ontlastingsonderzoek én uw Omega36Index test uitgebreid toe te lichten en wordt er 'n voedings- en therapieplan gemaakt om uw gezondheid te optimaliseren.

De kosten om (weer) Duurzaam Gezond te worden:

De kosten van dit Totaalpakket om inzicht te krijgen in alle 3 de gezondheidssystemen (pH-Darm-en Vetzuurstofwisseling) zijn 2-ledig. 

Een deel zijn laboratoriumkosten voor uw Ontlastingsonderzoek (Euro 90,37/facturering achteraf apart door lab) en Omega36Index Test (Euro 79,00/facturering vooraf door CPG)), samen Euro 169,37 

Het andere deel zijn de Consultatie c.q. besprekingskosten met John Verhiel welke Euro 190,00 bedragen (Voor de differentiaties en besprekingen van alle drie de onderzoeksresultaten).

Totaal plaatje is dan Euro 359,37- Dit is inclusief alle beschreven testmaterialen. 

Voor de differentiatie en besprekingskosten ontvangt u 'n vooraf-factuur. Zodra deze is ontvangen worden alle materialen verstuurd.

Bestel nu uw gezondheidsprogramma 'Duurzaam Gezond': (Meer Info? Nu bellen: 06-86468660)

Terug naar Pagina 1 van Duurzaam Gezond:

 
E-mailen
Bellen
Map
Info