Groot Bloedonderzoek:

Hoe gezond bent u nou eigenlijk 'echt', de buitenkant ziet er prima (of niet) uit maar hoe zit 't met de 'binnenkant'? Antwoord op die vraag krijgt u door 'n 'Groot Bloedonderzoek' aan te vragen. U maakt dan 'n afspraak en Therapeut John Verhiel komt de test bij u thuis afnemen. Duur is ongeveer 1 uur.


Groot Bloedonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:1) Microscopisch onderzoek via 'n gespecialiseerd laboratorium (RP Sanitas Humanus) op 31 parameters in 12 gradaties             (uit 2 druppels bloed uit de vinger);

Ontstekingen, Allergieën, Adrenale stress, Hormonale storingen, Hypercalcemie, Reumatische aanleg, Nierbelasting.

Cystenvorming, Maagzuurverstoring, Zuurstofverwerking, Longfunctie verstoring, Darmdysbiose, Schimmelbelasting.

Granaatappelvorming, Biogranula, Erythrocyten verbleking/verzuring, Erythrocyten vormverlies.

Vitamine B12 en/of foliumzuurgebrek, Bloedplakkerigheid, Zenuwzwakte, IJzergebrek, Leverbelasting, Mangaangebrek.

Seleniumgebrek, Kopergebrek, Cobaltgebrek, Zinkgebrek.

Blokkade Katalase (Kat), Blokkade Glutathion Peroxidase (GP), Blokkade Super Oxide Dysmutase (S.O.D.).

Deze 31 parameters worden ingedeeld in 6 'gezondheidssystemen';

1) Verzuring

2) Darmdysbiose, schimmelbelasting en Immuniteit

3) Vetzuurstofwisseling

4) Suikerstofwisseling

5) Zuurstofopname

6) Vrije Radicalen belasting

2) In elk gezondheidssysteem toekenning van 'n aantal minuspunten. Dat gezondheidssysteem wat de meeste minuspunten krijgt geeft uiteraard ook de meeste gezondheidsrisico's. Indien noodzakelijk kan dan verder onderzoek gedaan worden middels 1 of meerdere van de volgende thuistesten (meer info vindt u onderaan);

-Urine- en speekseltest op verzuring om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van bloed- en/of lymfe verzuring.

-Ontlastingsonderzoek om inzicht te krijgen in hoeverre de darmflora verstoord is en/of met gisten of schimmels belast is.

-Omega-3-index test om inzicht te krijgen in hoeverre de vetzuurstofwisseling verstoord is.

-Glucose tolerantie test om inzicht te krijgen in hoeverre de suikerstofwisseling verstoord is.

3) Cholesterolmeting totaal:

Totaal cholesterol wordt gemeten en in verbinding gesteld met de parameters 'hypercalcemie' (aderverkalking),  'bloedplakkerigheid' en 'S.O.D.' uit de bloedtest. (Door een blokkade van het enzym SOD ontstaat er Vrije Radicalen schade aan de binnenkant van de bloedvaten die vervolgens gerepareerd moet worden door cholesterol).

4) Bloedsuikermeting:

Bloedsuiker/glucose wordt gemeten en in verband gebracht met de parameters 'Zinkgebrek', 'Mangaangebrek' uit de bloedtest en eventuele 'glucoseaanwezigheid' bij de urinetest.


5) Urinemeting op 10 punten:

-Dichtheid: Indien verhoogd kan dit o.a. wijzen op infecties aan de urinewegen (blaasontsteking), problemen met de nieren, storingen in de vochtbalans en/of storingen in de zuur/basen huishouding.

-pH-waarde/zuurgraad: Kan wijzen op bacteriële infecties (zie nitriet), in een verzuurd milieu ontstaat er een verhoogde infectie gevoeligheid.

-Leukocyten: afbraakproduct van witte bloedlichaampjes, wijst vaak op ontstekingen.

-Nitriet: Komt vaak voor bij bacteriële infecties (blaasontsteking).

-Eiwit: Kan op aandoeningen van de nieren duiden.

-Glucose: Kan op (beginnende) diabetes duiden.

-Ketonen: Kunnen duiden op diabetes of nierbekkenontsteking(en). Hierbij zijn ook vaak Nitriet, Leucocyten en Eiwitten verhoogd.

-Bilirubine: Bij vasten, leverbeschadiging en diabetes. Hierbij is ook Glucose verhoogd en bij jongeren zijn ook ketonen positief.

-Urobilinogeen: Aandoeningen van de lever en/of galwegen.

-Bloed/Haemoglobine: Bij infecties en verwondingen, blessures, aambeien, operaties of nierstenen.Bij de vrouw misschien iets bloed van een eventuele menstruatie.

6) Gewichtsmeting:

Gemeten wordt uw lichaamsgewicht, vetpercentage, vet hoeveelheid, droge spiermassa, botmassa, Body Mass Index (BMI), Vocht in procenten en Vocht in liters.


7) Bloedvatenmeting op elasticiteit:

Met het stijgen van uw leeftijd krijgen de bloedvaten te maken met verhardingsprocessen, in de volksmond ook wel 'aderverkalking' genoemd. Hoe minder 'elastisch' uw bloedvaten zijn des te meer moeite heeft uw hart om bloed rond te pompen. Een van de eerste verschijnselen hiervan is een verhoogde 'onderdruk' bij een bloeddrukmeting (> 90 Hg). Middels de 'Rosmaxx' wordt de elasticiteit van uw bloedvaten binnen 1 minuut gemeten en wordt weergegeven in Stiffness 1 t/m 6 (10% t/m 60% elasticiteitsverlies).

8) Bloedvatenmeting op dichtslibbing inclusief stressdetectie op fysiek en mentaal vlak:

De conditie en 'leeftijd' van uw bloedvaten wordt gemeten middels de 'Smart Pulse', een zeer geavanceerd apparaatje, dat binnen 3 minuten de gezondheid c.q. dichtslibbing van de binnenkant van uw bloedvaten weergeeft in procenten nauwkeurig en in 7 niveau's.

Ook wordt er een stressdetectie gedaan op EN fysieke (lichamelijke) EN mentale (geestelijke) stress belasting. Alle gemeten parameters worden in een zogenaamd 'spinneweb' weergegeven waarbij uw resultaat vergeleken wordt met uw leeftijdsgroep.

9) Hemoglobine en hematocriet meting:

Haemoglobine is een gespecialiseerd eiwit dat het transport van zuurstof (O2) en kooldioxide (CO2) verzorgd door het bloed. Rode bloedcellen zijn voor ongeveer een derde gevuld met haemoglobine. IJzer in het haemoglobine geeft het bloed z'n rode kleur. Is het haemoglobine verlaagd kan er sprake zijn van bloedarmoede. Vermoeidheid is dan een van de hoofdsymptomen.

Hematocriet is de maat voor de 'hoeveelheid' rode bloedcellen in verhouding met de rest van het bloed. Een verhoogd hematocriet geeft een dikker c.q. stroperiger bloed met een hoger risico op hart- en vaatziekten. Ook door uitdroging (verlaging van het totaalvolume) of een te hoge aanmaak van rode bloedlichaampjes kan het hematocriet verhoogd zijn.

Een verlaagd hematocriet (in combinatie met een verlaagd heamoglobine/hoeft niet per sé) duidt op bloedarmoede veroorzaakt door ijzergebrek. Andere oorzaken van een verlaag hematocriet kunnen vitaminegebrek, een bloeding, leverziekten of kanker zijn.

10) Digitaal Gezondheidsrapport:

Van alle gemeten gezondheidsparameters ontvangt u een digitaal gezondheidsrapport van 21 x A4 in PDF formaat. Na ontvangst van uw rapport leest u alles goed door waarna een telefonisch gesprek plaatsvindt om alles in gewone 'mensentaal' uit te leggen. 

De uitslagen van dit groot bloedonderzoek kunnen vervolgens preventief of curatief worden gebruikt om uw risico op gezondheidsproblemen in de toekomst te verlagen c.q. te voorkomen, of, als u bepaalde klachten heeft, de oorzaak hiervan op te sporen.

De kosten:

De kosten zijn 2-ledig: Laboratoriumonderzoek € 47,25,- + € 13,- handling kosten (worden apart door het lab gefactureerd). Differentiatiekosten, therapie- en behandelplan inclusief telefonische uitleg € 145,- welke contant na afname worden afgerekend.

Totaal: € 205,25 

Aanvragen Groot Bloedonderzoek:

 

Terug naar pagina 1 van Duurzaam Gezond:

Terug naar pagina 2 van Duurzaam Gezond: 
E-mailen
Bellen
Map
Info